Important updates on regulations in Malmö: What Voi riders need to know

Dec 22, 2023

As 2024 approaches, we are gearing up for regulatory changes that will impact how you can use our service in Malmö starting January 1.

(scroll for Swedish)

⁠Let’s get straight to the point – here’s what you need to know:

Revised parking rules

Starting from the first day of the new year, parking is restricted to designated e-scooter racks and selected bike racks, similar as now, but the number of parking spots will be more limited in the city center while the outer areas offer a broader selection of bike racks and designated parking areas. Keep an eye out for these spots, conveniently marked with blue icons in the app.

With these regulatory changes, the density of parking spots will shift, making it slightly more challenging to find a place to responsibly park your e-scooter in the inner city. Planning ahead using the app to locate the nearest available parking spot near your destination is a wise move.

Fleet size reduction and adjusted zones

Due to the decreased density of parking spots, the City of Malmö has decided to reduce the number of shared e-scooters in the city. Unfortunately, this forces us to shrink the size of the zone where you can ride and park Voi scooters.

We understand this may not be the news you want to hear, but given the reduced fleet size, it’s a necessary change to maintain adequate availability in the zones where we operate.

For a visual breakdown of the updated zone, see image below:

Change is in the air, and we appreciate your understanding as we fine-tune our Malmö service. If you have any questions or concerns, don’t hesitate to reach out to our support team at [email protected].

Your cooperation is crucial during this transition. Thanks for being a part of the Voi community.

Viktiga uppdateringar av regler i Malmö: Vad Voi-användare behöver veta

När 2024 närmar sig förbereder vi oss för regeländringar som kommer att påverka hur du kan använda vår tjänst i Malmö från och med den 1 januari.

Låt oss gå rakt på sak – här är vad du behöver veta:

Nya parkeringsregler

Från och med den första dagen på det nya året är parkering begränsad till särskilda ställ för elscootrar och utvalda cykelställ, precis som nu, men antalet parkeringsplatser kommer att vara mer begränsade i stadens centrum medan de yttre områdena erbjuder ett bredare urval av cykelställ och särskilda parkeringsplatser. Håll utkik efter dessa platser, som är markerade med blå ikoner i appen.

I och med dessa ändringar kommer antalet parkeringsplatser att förändras, vilket gör det något svårare att hitta en plats där du kan parkera din elscooter på ett ansvarsfullt sätt i innerstaden. Det är klokt att planera i förväg och använda appen för att hitta närmaste lediga parkeringsplats nära din destination.

Minskad storlek på fordonsparken och justerade zoner

På grund av det minskade antalet parkeringsplatser har Malmö stad beslutat att minska antalet delade elscootrar i staden. Tyvärr tvingar detta oss att minska storleken på den zon där du kan köra och parkera Voi-skotrar.

Vi förstår att detta kanske inte är nyheter du vill höra, men med tanke på den minskade flottstorleken är det en nödvändig förändring för att upprätthålla tillräcklig tillgänglighet i de zoner där vi är verksamma.

För en visuell beskrivning av den uppdaterade zonen, se bilden nedan:

Vi uppskattar din förståelse när vi finjusterar vår tjänst i Malmö. Om du har några frågor eller funderingar, tveka inte att kontakta vårt supportteam på [email protected].

Ditt samarbete är avgörande under denna övergångsperiod. Tack för att du är en del av Voi-gemenskapen.


Related posts

All posts

Voi partner Hands2Ocean is cleaning up the seabeds of Sweden, and planning to expand internationally

1 / 3